Tavat ja nimitysmenot

Tavat
Klaanikissoilla on monia, yhteisiä tapoja toimia erilaisissa tilanteissa.

Kokoontuminen
Kaikki klaanit tapaavat nelipuulla/saaressa joka täysikuun aikana ellei kuu ole pilvien peitossa. Kokoontumisessa päälliköt kertovat uutisia omasta klaanistaan (uudet soturit ja oppilaat, mahdolliset ketut tai kaksijalat reviirillä jne.) Ennen kokoontumisen alkua, kokoontumispaikalla on sallittua vaihtaa kieliä ja jutella muiden klaanien kissojen kanssa.
Normaalisti kokoontumiseen osallistuu päällikkö, varapäällikkö, parantaja, joitakin sotureita, sekä muutama klaaninvanhin ja oppilas. Kokoontumisen aikana vallitsee aselepo, mutta jos siitä huolimatta kokoontumisessa syttyy taistelu, Tähtiklaani keskeyttää kokoontumisen pimentämällä kuun pilvillä. 

Luvallinen reviirirajojen ylittäminen
Toisinaan klaanikissat vierailevat muiden klaanien leireissä, yleensä pienenä partiona. Yksin vierailu voi olla vaarallista, mutta suuri partio voi antaa uhkaavan kuvan.
Toisen klaanin leirissä vierailu ei ole suotavaa, jos asian voisi hoitaa seuraavassa kokoontumisessa, tai jos klaanien välillä on erimielisyyksiä. Yleensä toisen klaanin reviirille astutaan, mikäli varoitetaan välittömästä vaarasta, tarjotaan apua, pyydetään apua tai neuvotellaan esimerkiksi taistelun välttämiseksi. Myös parantajat ylittävät usein rajoja auttaessaan toisia klaaneja viemällä yrttejä.
Reviiriraja on myös sallittua ylittää silloin, kun klaanin päällikkö tai parantaja matkaa Kuukivelle/ Kuulammelle. Raja on kuitenkin vaarallista ylittää, jos joutuu kulkemaan vihaväleissä olevan klaanin reviirin poikki. 

Klaanikokous
Kun kissalla (yleisimmin klaaninpäälliköllä) on ilmoitettavaa tai neuvoteltavaa koko klaanin kanssa, hän kutsuu klaaninsa koolle seuraavin sanoin:
Saapukoon jokainen oman riistansa metsästämään kykenevä (paikka jolta kokous pidetään):lle klaanikokoukseen.
Klaanikokouksessa käydään yleensä nimitysmenot tai suunnitellaan puolustusta/hyökkäystä toiseen klaaniin. Kokouspaikat ovat yleensä joitain muuta maastoa korkeampia paikkoja leirissä, esimerkiksi Myrskyklaanilla on metsässä iso kivi nimeltä Suurkivi.

Parantajien tapaaminen
Jokaisen klaanin parantajat ja parantajaoppilaat tapaavat keskenään kerran kuussa Kuukivellä/ Kuulammella, jossa he jakavat uutisia parantamiseen ja ennustuksiin liittyen. Uutisten vaihdon jälkeen he vaihtavat kieliä esi-isiensä kanssa unessa, jolloin he saavat apua tai mahdollisia ennustuksia tulevaisuudesta, jotka parantajien on tulkittava itse.
Parantajat ja parantajaoppilaat eivät saa puhua unen aikana kokemistaan asioista.

Käynti Kuukivellä/ Kuulammella
Kissat (normaalisti parantajat tai päälliköt) voivat käydä Kuukivellä/ Kuulammella vaihtamassa kieliä esi-isiensä kanssa jos he tarvitsevat esimerkiksi apua ennustusten, klaanin tai oman elämän kanssa. Kukaan ei kuitenkaan saa vierailla Kuukivellä / Kuulammella ilman pätevää ja hyvää syytä. Molemmat ovat pyhiä paikkoja klaaneille ja siksi siellä vierailevat lähestulkoon aina vain parantajat ja päälliköt.
Esimerkiksi Sinitähti pyysi vastauksia esi-isiltään kun hän uskoi Tähtiklaanin olleen hylänneen hänet, ja Lehtilampi pyysi neuvoa Tähtiklaanilta kun hän oli epävarma kohtalostaan.

Klaanin jäsenen kuoleminen
Kun kissa kuolee esimerkiksi vanhuuteen, taisteluvammoihin tai sairauteen, ruumis kannetaan keskelle leiriä, jolloin kukin klaanin jäsen voi vaihtaa kieliä hänen kanssaan viimeisen kerran. Kuolleen kissan läheisimmät valvovat koko yön ruumiin äärellä.
Seuraavana aamunkoittona klaaninvanhimmat sivelevät kissan ruumiin voimakkaantuoksuisilla yrteillä (esimerkiksi mintulla) ja hautaavan ruumiin.

Partiot/ partioiden järjestäminen
Partioiden järjestäminen on klaanin varapäällikön tehtävä. Partioissa on vähintään yksi soturi ja tavallisesti myös oppilaita. 
Rajapartioiden tarkoitus on tarkistaa klaanien rajat ja uudistaa hajumerkit. Jos kahakoita syntyy tai rajalta löytyy jotain epäilyttävää, partioita järjestetään enemmän kyseiselle paikalle. Ja jos klaani tarvitsee erityisesti tuoresaalista, metsästyspartioita lisätään.  
Rajapartioissa on sallittua myös metsästää ja syödä. Metsästyspartioiden tehtävä on täydentää klaanin tuoresaaliskasaa, eivätkä metsästyspartiossa olevat saa syödä ennen kuin ovat palanneet leiriin. 
Partioissa mestarit usein opettavat oppilailleen metsästystä, vieraan klaanin hajun ja reviirien rajat.

Oppilaan koulutus
Oppilaan mestarin tehtävä on kouluttaa niin omaa, kuin tarpeen mukaan muitakin oppilaita, jotta näillä on valmiudet toimia täytenä klaanin soturina tai parantajana.
Soturioppilaan on opittava metsästämään ja taistelemaan kuin soturi, lisäksi hänen on opittava soturilaki ja Tähtiklaani, sekä ennen kaikkea oman ja muiden klaanien reviirirajat. Klaanien historia on myös hyvä oppia. Klaaninvanhimmat yleensä kertovat historiaa tarinoillaan nuorille kissoille aivan pennuista saakka.
Parantajaoppilaan on pääosin opittava tulkitsemaan Tähtiklaanin ennustuksia, tuntemaan parantavat yrtit, sekä parantamaan kaikenlaiset mahdolliset sairauden ja vammat. Parantajaoppilaalle on myös opetettava metsästystä ja taistelemista, mutta ei niin perusteellisesti kuin soturioppilaille. Parantajien taisteluosaaminen on lähinnä itsepuolustusta, sillä parantajien kuuluu pysyä erossa klaanien välisistä riidoista ja sodista.
Nimityksenkin jälkeen soturit harjoittelevat jatkuvasti taitojaan ja etenkin parantajat oppivat aina jotain uutta joutuessaan soveltamaan oppimiaan taitoja. Kun parantajaoppilas saa parantajanimensä, hän pysyy silti mestarinsa oppilaana niin kauan kuin tämä toimii parantajan tehtävissä.
Yleensä oletetaan jokaisesta syntyneestä pennusta tulevan soturioppilas, mutta mikäli pentu osoittaa taitoa ja kiinnostusta parantajien tehtäviin, hänet nimitetään parantajaoppilaaksi.
Ennen oli myös tapana, että jokainen oppilas käy ennen soturinimen saamistaan Korkokivillä, mutta tapa sittemmin jäi.

Kumppanuus
Kahta kissaa voi pitää kumppaneina jos he viettävät paljon aikaa yhdessä, ovat tunnustaneet rakkautensa toisilleen tai ovat pyytäneet toisiaan kumppaneiksi. Kumppanit saavat usein myös pentuja yhdessä.
Kumppanin ottaminen toisesta klaanista on kiellettyä soturilaissa, mutta tätä lakia on monesti rikottu.
Ei ole epätavallista, että joillakin kissoilla on useampi kuin yksi kumppani. Eroaminen, ilman että toinen osapuoli kuolee, on harvinaista.
Parantajilla ei saa olla kumppaneita tai pentuja, koska heidän tulee kohdella kaikkia kissoja samanarvoisina. Oppilaillakaan ei ole suotavaa olla kumppania, koska heidän tulee keskittyä opiskelemaan soturiksi. 
Soturilakia rikkovia suhteita ovat olleet esimerkiksi Lehtilammen ja Varissulan, Keltahampaan ja Risatähden, Harmaaraidan ja Hopeavirran, sekä Siniturkin ja Tammisydämen suhteet.
Eronneita kissoja ovat esimerkiksi Kultakukka ja Tiikeritähti, sekä Varissulka ja Lehtilampi.

Päälliköiden yhdeksän henkeä
Kullakin klaanipäälliköllä on tavallisesti yhdeksän henkeä, jotka saadaan Tähtiklaanilta. 
Kun kissasta  (normaalisti varapäälliköstä) tulee päällikkö edellisen päällikön kuoltua tai jättäessä muuten asemansa, hän matkaa klaanin parantajan kanssa Kuukivelle/Kuulammelle vastaanottamaan nimeensä -tähti liitteen ja yhdeksän henkeään. Kun uusi päällikkö koskettaa Kuukiveä/Kuulammen pintaa, hän ei voi liikkua hetkeen, sillä hänen entinen henkensä otetaan pois, jotta hän voi vastaanottaa yhdeksän uutta henkeään.
Tähtiklaanissa tulevalle päällikölle läheisimmät, kuolleet kissat saapuvat ja antavat kukin yhden hengen johonkin tarkoitukseen, jota kissa tarvitsee tullessaan päälliköksi (esimerkiksi rohkeus, armollisuus, oikeudenmukaisuus, rakkaus jne.). Tavallisesti edeltävä päällikkö luovuttaa viimeisen, yhdeksännen hengen. Yhdeksännen hengen annon jälkeen päällikkö saa nimeensä -tähti loppuliitteen ja Tähtiklaanin kissat hurraavat uutta päällikköä tämän uudella nimellä.
Uusi päällikkö ei kuitenkaan voi saada kaikkia yhdeksää henkeä, mikäli edeltäneellä päälliköllä on vielä henkiä jäljellä. Tämän vuoksi jos päällikkö haluaa luopua asemastaan, hänen tulisi mennä Kuukivelle/Kuulammelle poistaakseen kaikki henget paitsi yksi. Ainoastaan kerran on käynyt niin, että Tähtiklaani on herättänyt kuolleen kissan henkiin antamalla hänelle yhdeksän hengen sijasta kahdeksan. Tämä on kuitenkin tapahtunut vain kerran.

Muut eläimet ja kaksijalat
Klaanikissat ovat aina pitäneet reviiriään silmällä muiden klaanien kissojen lisäksi myös ketuilta, rotilta, mäyriltä, kaksijaloilta, kulkukissoilta, koirilta ja muilta ei toivotuilta vierailta. Jos joku havaitsee mäyrän hajua tai vaikkapa ketun pesän, siitä tulee heti ilmoittaa varapäällikölle tai päällikölle, jotka tekevät yhdessä suunnitelman niiden häätämiseksi. Pääsääntöisesti aina kaikki ketut, mäyrät ja muut eläimet tulee häätää. (lukuun ottamatta tietenkin riistaa.)
Klaanikissat koettavat parhaansa mukaan vältellä kaksijalkoja, koiria, kaksijalkalaa ja hirviöitä. He eivät ymmärrä kaksijalkojen puhetta eivätkä tapoja, puhumattakaan kotikisuista, joiden elämäntapaa he halveksuvat.

Nimeäminen
Pentujen emo usein nimeää pentunsa pian synnytyksen jälkeen. Pentujen isä voi olla mukana nimeämässä pentuja jos hän on läheinen kuningattaren kanssa. Pennuilla on aina nimessään "pentu"-pääte, oppilailla "tassu"-pääte ja päälliköillä "tähti"-pääte. Klaanikissojen nimet liittyvät pääosin aina joko luontoon, johonkin ominaisuuteen, ruumiinosaan, väreihin tai kuvioihin, eläimeen tai kasviin, ilmiöön tai toimintaan. Pentujen vanhemmat saattavat nimetä pentunsa myös jonkun kuolleen henkilön muistoksi tai jos kyseinen pentu muistuttaa jotakin kissaa, eläintä tai syntymän aikana liittyvään tapahtumaan. Soturin nimen päätöksen tekee päällikkö ja hän saattaa nimetä kissan vaikka tämän luonteen mukaisesti. Nimi saatetaan joissain tapauksissa myös vaihtaa jos nimi ei enää sovi hänelle vammautumisen vuoksi. Nimen vaihtaminen klaanissa ilman päällikön lupaa on kielletty. Jos kotikisu, erakko tai kulkukissa hyväksytään klaaniin, hänelle yleensä annetaan uusi nimi, mutta he saattavat haluta pitää vanhan nimensä. Jos heillä on jokin pätevä syy pitää vanhan nimensä ja se sopii päällikölle, he saavat pitää vanhan nimensä.

Hierarkia
Klaaneissa on oma arvojärjestyksensä, jonka mukaisesti tietyt kissat voivat jakaa käskyjä ja kuinka hyvin heitä kunnioitetaan klaanissa. Klaanipäällikkö on vastuussa koko klaanista ja hänellä on tassuissaan monen kissan henki, mutta hänellä on myös paljon valtaa klaanissaan. Päällikön luonne vaikuttaa siihen miten klaani toimii ja miten soturit kohtelevat toisiaan ja muuta maailmaa. Häneltä voidaan tulla kysymään neuvoa ja koko klaani lepää hänen harteillaan. Onneksi päällikön ei tarvitse tehdä kaikkea yksin, sillä hänellä on varapäällikkö, joka auttaa häntä. Yksikään klaani ei selviä kauaa ilman parantajaa. Yrttien tuntemuksen ja sairauksien hoitamisen lisäksi heillä on myös hengellisiä tehtäviä. Parantajan elämä ei ole helppoa, mutta se on palkitsevaa. Heitä kunnioitetaan suuresti, eikä kuka tahansa voi ryhtyä parantajaksi. Parantajaksi usein synnytään. Soturit ovat tärkeässä roolissa klaanissa. He partioivat rajoilla, metsästävät ja puolustavat klaania. Kun soturi on siihen valmis, hän voi saada oppilaan koulutettavakseen. Oppilaat ovat vastuussa monesta leirin perusaskareista, kuten klaanienvanhuksien hoitamisesta. Kuningattaria hoidetaan klaanissa hyvin, sillä he ovat kasvattamassa uutta sukupolvea. Heidän ei tarvitse tehdä oikeastaan muuta kuin hoitaa pentujaan ja katsoa heidän peräänsä, missä voi olla joskus työtäkin, koska pennut voivat olla tunnetusti aika kurittomia. Monet kissat kuolevat nuorina. Ne kissat, jotka ovat onnekkaita elääkseen pitkän elämän, voivat lopulta siirtyä klaaninvanhuksiin. Klaaninvanhuksia tulee kunnioittaa, koska he ovat palvelleet klaaniaan kauan ja ovat ansainneet leponsa. Heidän kokemuksensa antavat arvokasta tietoa klaanipäällikölle ja heidän tarinansa kertovat klaanien historiasta.
               
Varapäällikön tai soturin asema voi muuttua jos:
  • Varapäällikkö tai soturi syyllistyy rikokseen soturilain rikkomisesta, murhasta tai murhan yrityksestä, mikä voi johtaa klaanista häätämiseen tai aseman menetykseen.
  • Päällikkö kuolee, jolloin varapäällikön täytyy nousta uudeksi päälliköksi. Hänen pitää myös nimittään uusi varapäällikkö.
  • Soturi tai varapäällikkö vetäytyy klaaninvanhimmaksi.
  • Varapäällikkö kuolee taistelussa, vammaan tai sairauteen.

Ennustukset ja näyt
Tähtiklaani saattaa lähettää klaaneille (normaalisti päällikölle tai parantajalle, mutta joskus myös muille klaanin jäsenille.) jonkun merkin jostain tärkeästä tulevasta tapahtumasta. Tämä saattaa olla taistelu, sairaus, kissan syntymä, luonnonmullistus, (myrsky, tulipalo jne.) varoitus vaarallisesta kissasta tai pulaan joutunut tai vaarallinen klaani/ryhmä. Merkit voivat myös auttaa kissoja löytämään oman kohtalonsa. Näyt eivät usein ole selkeitä, eivätkä kerro suoraan mitä on tapahtumassa tai mitä pitäisi tehdä. Parantajan yksi tehtävistä on tulkita Tähtiklaanin merkkejä, mutta hekään eivät välttämättä aina tiedä vastauksia merkkeihin ja mitä ne tarkoittavat. Merkki lähetetään usein miten kissalle, jolla on tekemistä tulevan tapahtuman kanssa ja hänen tulee usein itse päätellä mitä se tarkoittaa. (vaikka saakin apua parantajalta.) Tähtiklaani antaa kissoille ennustuksia ja näkyjä usein heidän nukkuessaan, mutta on myös mahdollista, että he saavat jonkin merkin valveilla ollessaankin.

Nimitysmenot
Kun klaanikissan asema klaanissa (ja samalla nimi) muuttuu, hänelle pidetään nimitysmenot. 
Huomio! Nimitysmenot saatetaan toisinaan pitää myös eri sanoin!

Oppilaan nimitysmenot 
Oppilaiden tehtävä soturikoulutuksen lisäksi on hoitaa klaaninvanhimpia ja muita klaanin askareita.
Pennut nimitetään oppilaiksi kun ne ovat kuusi kuuta vanhoja. Klaaninpäällikkö valitsee oppilaille mestarit.

Päällikkö: (Pentu), olet elänyt klaanissa kuusi kuuta ja nyt on sinun aikasi tulla oppilaaksi. Tästä päivästä aina siihen päivään asti, jona ansaitset soturinimesi, kutsuttakoon sinua (uusi oppilasnimi). Mestariksesi tulee (soturin nimi). Odotan, että (soturin nimi) välittää kaiken tietonsa sinulle.
 
Päällikkö puhuttelee myös tulevaa mestaria:
(Soturin nimi), olet valmis ottamaan oppilaan. Olet saanut hyvää koulutusta (soturin tai parantajan mestarin nimi), ja olet osoittanut olevasi (hyvä/ hyviä ominaisuuksia). Odotan, että siirrät kaiken tietosi (oppilaan nimi).

Tämän jälkeen mestari koskettaa neniä uuden oppilaansa kanssa ja klaani juhlistaa oppilasta huutamalla tämän nimeä. Sitten oppilas menee tapaamaan perhettään tai jää mestarinsa luokse.

Soturin nimitysmenot 
Oppilaasta tulee soturi yleensä noin kahdentoista kuun vanhana. Kun oppilas nimitetään soturiksi, hän saa soturinimensä ja hänestä tulee soturi.

Päällikkö: Minä (päällikön nimi), (klaanin nimi) päällikkö, pyydän esi-isiäni kääntämään katseensa tähän oppilaaseen. Hän on opiskellut kovasti ymmärtääkseen jalot lakinne, ja on hänen vuoronsa tulla soturiksi. (Oppilaan nimi), lupaatko elää soturilain mukaisesti ja puolustaa tätä klaania - jopa henkesi uhalla?
Oppilas: Lupaan.
Päällikkö: Siinä tapauksessa, Tähtiklaanin voimien kautta, annan sinulle soturinimesi: (nimi), tästä hetkestä lähtien sinut tunnetaan (uusi soturinimi). Tähtiklaani kunnioittaa (hyve/hyveitä), ja hyväksymme sinut (klaani) täydeksi soturiksi.

Tämän jälkeen klaani hurraa uuden soturin nimeä ja soturin on vahdittava tapojen mukaan leiriä hiljaa seuraava yö.

Parantajaoppilaan nimitysmenot
Pentu tai soturioppilas nimitetään parantajaoppilaaksi, jos tämä on osoittanut kiinnostusta ja taitoa parantajana. Parantajaoppilaita voi olla yksi kerrallaan.
 
Parantaja: (Klaani) kissat, te tiedätte etten voi olla keskuudessanne ikuisesti. Niinpä on minun aikani ottaa oppilas. Olen valinnut kissan, joka on osoittanut (hyvä/ hyviä asioita). Oppilaani tulee olemaan (oppilaan nimi).
Päällikkö: (Oppilaan nimi), hyväksytkö paikan (parantajan nimi) oppilaana?
Oppilas: Kyllä
Parantaja: Puolikuun aikana matkaat kanssani Kuukivelle/Kuulammelle, jotta Tähtiklaani voi hyväksyä sinut parantajaksi.
Päällikkö: (Klaani) onnittelut kulkekoon kanssasi.

Mestari koskettaa neniä uuden oppilaansa kanssa ja klaani onnittelee oppilasta.

Parantajan nimitysmenot
Parantajaoppilas nimitetään parantajaksi, kun hänen mestarinsa kokee oppilaan olevan valmis toimimaan täytenä parantajana. Nimitysmenot käydään Kuukivellä/Kuulammella.

Parantaja: Minä (nimi), (klaani) parantaja, pyydän esi-isiäni kääntämään katseensa tähän oppilaaseen. Hän on opiskellut kovasti ymmärtääkseen parantajien tavat, ja teidän avullanne hän palvelee klaaniaan monta kuuta. (Oppilas), lupaatko vaalia parantajien tapoja, pysyä poissa klaanien välisestä kilpailusta ja suojella kaikkia kissoja samanvertaisesti, jopa henkesi uhalla?
Oppilas: Lupaan.
Parantaja: Siinä tapauksessa, Tähtiklaanin voimien kautta, annan sinulle oikean parantajanimesi. (Oppilas), tästä hetkestä lähtien sinut tunnetaan (uusi nimi). Tähtiklaani kunnioittaa sinun (hyve/ hyveitä) ja hyväksymme sinut (klaani) täydeksi parantajaksi.

Päällikön nimitysmenot 
Päällikön tehtävä on edustaa ja johtaa klaania parantajan, klaaninvanhimpien, sekä kokeineimpien soturien kanssa.
Klaanin uusi päällikkö lähtee klaanin parantajan kanssa Kuukivelle/Kuulammelle, jolloin Tähtiklaani nimeää kissan päälliköksi ja antaa tälle yhdeksän henkeä.

Tähtiklaanin kissa: Tervetuloa (nimi), oletko valmis saamaan yhdeksän henkeäsi?
Tuleva päällikkö: Kyllä.

Tämän jälkeen yhdeksän eri Tähtiklaanin kissaa, jotka ovat tavalla tai toisella tärkeitä uudelle päällikölle, tulevat vuorollaan koskettamaan tulevaa päällikköä kuonollaan ja antavat kukin tälle yhden hengen johonkin tarkoitukseen käyttäen sanoja:
Tällä hengellä annan sinulle (hyve), käytä sitä (jokin asia, johon hyvettä käytetään).

Kun päällikölle on annettu yhdeksän henkeä, yleensä klaanin edellinen päällikkö nimeää uuden päällikön sanoin:
Tervehdin sinua uudella nimelläsi, (uuden päällikön nimi). Vanhaa elämääsi ei enää ole. Olet saanut päällikön yhdeksän henkeä, ja Tähtiklaani nimittää sinut (klaani) päälliköksi. Puolusta sitä hyvin; pidä huolta sekä nuorista että vanhoista; kunnioita esi-isiäsi ja soturilain perinteitä; elä jokainen henkesi ylpeästi ja arvokkaasti.

Varapäällikön nimitysmenot 
Varapäällikön tehtävä on toimia tarpeen tullen päällikön sijaisena, hoitaa partiot ja huolehtia oppilaiden koulutuksesta. Varapäälliköstä tulee uusi päällikkö, jos edellinen päällikkö kuolee, eläköityy tai karkoitetaan.
Uusi varapäällikkö nimetään kun edellinen varapäällikkö tulee päälliköksi, kuolee, karkoitetaan tai siirtyy klaaninvanhimpien pesään. Uusi varapäällikkö on nimitettävä soturilain mukaan ennen seuraavaa kuunhuippua ja varapäälliköllä on täytynyt olla vähintään yksi oppilas.

Jos edellinen varapäällikkö on kuollut, päällikkö käyttää seuraavia sanoja:
Sanon nämä sanat (kuolleen varapäällikön nimi) hengen edessä, jotta hän voi kuulla ja hyväksyä valintani. (Klaani) uusi varapäällikkö on (uuden varapäällikön nimi).

Jos päällikkö nimeää itselleen esikertaa varapäällikön, tai jos edellinen varapäällikkö on siirtynyt klaaninvanhimmaksi tai karkoitettu, hän käyttää näitä sanoja:
Sanon nämä sanat Tähtiklaanin silmien alla, jotta he voivat kuulla ja hyväksyä valintani. (Klaani) uusi varapäällikkö on (uuden varapäällikön nimi.)

Klaaninvanhimmaksi nimeäminen 
Klaaninvanhimmat ovat klaanin kunnioituteimpia jäseniä. Heidän tehtävänsä on kertoa nuorille kissoille klaanin historiasta, sekä haudata kuolleet klaanin jäsenet.
Kissa nimetään klaaninvanhimmaksi, kun hänen kykynsä ja voimansa ovat heikentyneet vanhuuden takia. Jos kissa siirtyy klaaninvanhimpien pesään esimerkiksi vamman takia, hänelle ei pidetä menoja.

Päällikkö: (Nimi), onko toiveesi luopua soturin/parantajan/varapäällikön urasta ja siirtyä klaaninvanhimpien pesään?
Kissa: Kyllä.
Päällikkö: Klaani kunnioittaa sinua kaikista palveluksista, jotka olet meille antanut. Tähtiklaani antakoon sinulle vielä monta levollista kuuta.

Tämän jälkeen klaani hurraa uuden klaaninvanhimman nimeä ja tämä siirtyy muiden klaaninvanhimpien luokse.

Nimen vaihtaminen
Kissan nimi voidaan vaihtaa jos entinen nimi ei enää sovi kissalle esimerkiksi vamman takia.
Esimerkiksi Irvinaaman nimi muutettiin Kirkassydämmeksi, Valkosilmän Yksisilmäksi ja Myrskypennun Vääräpennuksi.

Päällikkö: Soturiesi-isämme, tunnette meidät jokaisen nimeltä. Nyt pyydän teitä ottamaan tämän kissan nimen pois, sillä se ei enään sovi hänelle. Klaanipäällikölle suoduin oikeuksin ja Tähtiklaanin henkien luvalla annan tälle kissalle nimen (uusi nimi), hänen (syy nimen vaihtamiseen) takia.

Kuolevan oppilaan nimitysmenot
Kun oppilas on omistautunut klaanielämälle, mutta hän on juuri kuolemaisillaan, klaaninpäällikkö voi antaa hänelle soturinimen, jota tämä voi kantaa Tähtiklaanissa.

Päällikkö: Pyydän soturiesi-isiäni kääntämään katseensa tähän oppilaaseen. Hän on oppinut soturilain ja luopunut elämästään klaanin hyväksi. Ottakoon Tähtiklaani hänet vastaan soturina. Tunnettakoon hänet nimellä (soturinimi).

Tämän jälkeen päällikkö koskettaa kuonollaan kuolevan soturin päätä.