Soturilaki ja sanasto

Soturilaki

1. Puolusta klaaniasi vaikka hengelläsi. Sinulla voi olla ystäviä muiden klaanien kissojen kanssa, mutta ystävyytenne ei saa mennä klaanisi edun edelle, vaikka kohtaisit ystäväsi taistelussa.
2. Älä metsästä tai tunkeile toisen klaanin reviirillä.
3. Klaaninvanhimmat, kuningattaret ja pennut on ruokittava ennen oppilaita ja sotureita. Ellei soturilla tai oppilaalla ole erityistä syytä, he eivät saa syödä ennen kuin he ovat metsästäneet ruokaa muille. Mikäli soturi tai oppilas on sairas tai loukkaantunut, he voivat syödä samoin kuin vanhimmat, kuningattaret ja pennut.
4. Riistaa tapetaan vain ruoaksi. Kiitä Tähtiklaania sen elämästä.
5. Pennun on oltava vähintään kuusi kuuta vanha tullakseen oppilaaksi.
6. Vasta nimitetyn soturin täytyy vahtia klaania hiljaa yhden yön ajan.
7. Soturi ei voi olla varapäällikkö, jos tällä ei ole ollut vähintään yhtä soturioppilasta.
8. Varapäälliköstä tulee klaanin päällikkö kun päällikkö kuolee, siirtyy klaaninvanhimpien pesään tai karkoitetaan.
9. Kun varapäällikkö kuolee, karkoitetaan tai eläköityy, uusi varapäällikkö on valittava ennen seuraavaa kuunhuippua.
10. Täydenkuun aikana pidetään kaikkien klaanien kokoontuminen, jolloin vallitsee aselepo. Aselepoa ei saa missään tapauksessa rikkoa.
11. Rajat on tarkastettava ja merkittävä päivittäin. Klaanin alueelle kuulumattomat kissat on häädettävä.
12. Sairasta tai vaarassa olevaa pentua ei saa laiminlyödä, vaikka pentu olisikin peräisin eri klaanista.
13. Klaanin päällikön sana on laki ja sitä on toteltava, ellei se riko soturilakia.
14. Soturi ei saa tappaa muita kissoja, ellei tappaminen ole väistämätöntä klaanin turvallisuuden tai oman hengen puolesta, tai jos kissa elää soturilain ulkopuolella.
15. Soturi halveksuu kotikisujen pehmeää elämää.

16. Klaanilla on oikeus olla itsenäinen ja ylpeä, mutta hädän hetkellä heidän on unohdettava rajat ja taisteltava säilyttääkseen neljä klaania. Kunkin klaanin on autettava toisia niin, että yksikään klaani ei tuhoudu.

Poikkeuksia ja sääntöjä, jotka eivät kuulu soturilakiin:
-Parantajalla ei saa olla kumppania tai pentuja.
-Kissoilla on lupa syödä rajapartiossa, vaikka ei veisikään tuoresaalista leiriin.
-Päällikön sanaa ei ole noudatettava, mikäli Tähtiklaani määrää toisin.
-Kuukivelle/ Kuulammelle, sekä järvellä saaren kokoontumiseen matkaavat kissat saavat ylittää klaanirajat.

-Klaaninpäällikkö ei voi vastaanottaa yhdeksää henkeään, mikäli häntä edeltäneellä päälliköllä on vielä henkiä jäljellä.
-Ollessaan päällikkönä tai varapäällikkönä, naarailla ei ole suotavaa olla pentuja, jotka haittaavat asemaan liittyvien tehtävien suorittamista. Tätä ei ole kuitenkaan suoraan kielletty.

Soturilain kohdat joita ei hyväksytty:
-Kunkin klaanin on syötävä vain sitä riistaa, minkä metsästykseen he ovat erikoistuneet. (Taivasklaanin Punarintatähden ehdottama.)
-Klaanin jäseniä voivat olla vain kissat, joilla on täysi soturiperimä/ ovat klaanisyntyisiä. (Tuuliklaanin Sulkatähden ehdottama.)
-Kissojen on tunnustettava Tähtiklaanin voima. Jos ei usko Tähtiklaaniin, rikkoo soturilakia. (Jokiklaanin Kyyhkytähden ehdottama.)


Sanasto

 
Auringonpesä (Sun-drown-place): Merenranta, jonne aurinko laskee. (Sijaitsee Keskiyön pesän lähellä).
Erakko (Loner): Kissa, joka ei elä kaksijalkojen kanssa tai missään yhteisössä (klaani, heimo).
Haaskala (Carrionplace): Kaatopaikka.
Hirviö (Monster): Auto tai joku muu auton kaltainen kone.

Hopeapolku (Silverpath): Rautatie
Hopeahäntä (Silverpelt): Linnunrata/ tähdistö.
Kaksijalka (Twoleg): Ihminen.
Kaksijalkala (Twolegplace): Paikka, jossa asuu ihmisiä (kylä, kaupunki).
Kaksijalkojen turkki (Twoleg's fur): Vaatteet.
Kaksijalan pesä (Twoleg's nest): Ihmisen talo.
Kotikisu (Kittypet): Halveksiva nimitys lemmikkikissoille.
Kynsikuu (Clawmoon): Kynttä muistuttava kuunsirppi.
Kuivatassu (Drypaw): Yleisesti Jokiklaanissa käytetty nimitys kissoista, jotka eivät pidä kastumisesta.
Leikkaaja (Cutter): Eläinlääkäri.
Leiri (Camp): Klaanin pysyvä koti, jossa on kissojen pesät.
Partio (Patrol): Joukko (klaani)kissoja, jotka ovat yleensä joko tarkistamassa reviirin tai metsästämässä.
Pentutarha (Nursery): Pesä klaanin leirissä, jossa kuningattaret synnyttävät ja hoitavat pentuja.
Pimeyden metsä (Dark forest/ Place of No Stars): Tähtiklaanin lailla kuolleiden kissojen paikka, jonne joutuvat julmat kissat kuten esimerkiksi Tiikerikynsi, Ohdakekynsi ja Vaahteravarjo.
Puolisilta (Halfbridge): Laituri.
Puoliverinen (Half-clan): Klaanikissa, jonka vanhemmat eivät ole samasta klaanista.
Puunnielijä (Tree-eater): Pusku-/ raivaustraktori.
Pystykulkija: Ei klaanikissojen käyttämä nimitys ihmisistä.
Soturilaki (Warrior code): Klaanikissoja ohjaavat säännökset, jotka koottiin kissojen yhteiselon mahdollistamiseksi.
Sulalumi (Snowmelt): Loska.

Suojelijakissat (Guardian cats): Kissaryhmä, joka hoitaa sairaita ja haavoittuneita Kaksijalkalassa.
Tuoresaalis (Fresh-kill): Tapettua riistaa, kissojen ruokaa.
Tuoresaaliskasa (Fresh-kill pile): Leirissä oleva kasa, jonne tuodaan tapettu riista odottamaan syömistä.
Tähtiklaani (StarClan): Paikka, jonne soturilakia noudattavat klaanikissat menevät kuoltuaan.

Ukkoskäärme (Thundersnake): Juna.
Ukkospolku (Thunderpath): Autotie.
Vaihtaa kieliä (Sharing tongues): Kissojen tapa sukia toisiaan ja vaihtaa samalla kuulumisia.
Vaihtaa unia (Share dreams): Tähtiklaanin ja soturikissojen tapa kommunikoida keskenään.
Variksenruoka (Crowfood): Pilaantunut ruoka.

Ajanmääreet:
♦Kuu (Moon): Aika täysikuusta seuraavaan täysikuuhun. (noin kuukausi)
♦Puoli kuuta (Half moon): Noin kaksi viikkoa.
♦Neljäsosakuu (Quarter moon): Noin viikko.
♦Kuunhuippu (Moonhigh): Keskiyö.

♦Kynsikuu (Claw-moon): Kuun sirppi
♦Aurinkohuippu (Sunhigh): Keskipäivä.

♦Auringonnousu (Sunrise): Yksi päivä
♦Auringonlasku (Sundown): Ilta
♦Silmänräpäys (Heartbeat): Alle sekuntti

Asemat:
♦Pentu (Kit): Alle kuuden kuun ikäinen kissa, joka asuu pentutarhassa emonsa kanssa. Nimessä aina "pentu" -pääte.
♦Oppilas (Apprentice): Vähintään kuusi kuuta vanha klaanikissa, jota koulutetaan soturiksi tai parantajaksi, ja joka ei ole vielä ansainnut soturinimeään. Nimessä aina "tassu" -pääte.
♦Soturi (Warrior): Vähintään noin 12 kuuta vanha klaanikissa, joka on saanut soturikoulutuksen.
♦Mestari (Mentor): Soturi tai parantaja, joka kouluttaa oppilasta
♦Kuningatar (Queen): Naaras, joka odottaa tai hoitaa pentuja.
♦Parantaja (Medicine cat): Klaanikissa, joka on saanut parantajakoulutuksen ja sitoutunut noudattamaan parantajien lakeja. Parantajat hoitavat sairauksia ja ovat yhteydessä Tähtiklaaniin.
♦Varapäällikkö (Deputy): Klaaninpäällikön varapäällikkö, josta tulee pällikkö, kun edeltävä päällikkö menettää paikkansa. Varapäälliköllä on täytynyt olla vähintään yksi oppilas.
♦Päällikkö (Leader): Klaanin päällikkö, eli johtaja. Päälliköllä on oltava Tähtiklaanin suostumus ja täten yhdeksän henkeä. Nimessä aina "tähti" -pääte.
♦Klaaninvanhin (Elder): Klaanikissa, joka on liian vanha tai sairas toimimaan enää soturina/parantajana.

Kaivaja (Tunneler): Tuuliklaanissa ennen ollut kunnioitettu asema, kun maanalainen tunneliverkosto oli vielä käytössä. Kaivajat elivät lähes koko ajan maan alla ja pitivät luolaverkostoa yllä. Tunneleiden käyttö loppui ja kaivajista tuli sotureita kirjassa Pitkätähden kosto.
♦Nummijuoksija (Moor runner): Tuuliklaanissa ennen ollut asema, joka tarkoitti sotureita, jotka metsästivät ja taistelivat nummilla, toisin kuin kaivajat, jotka elivät maan alla. Kaikista nummijuoksijoista ja kaivajista tuli tavallisia sotureita kirjassa Pitkätähden kosto.
♦Alokas/harjoittelija (To-be): Sama kuin oppilas, käytetään kuohuvan veden heimossa.
♦Riistanpyytäjä (Prey-hunter): Heimokissa, joka hankkii ruokaa kissoille
♦Luolanvartija (Cave-Guard): Heimokissa, joka vartioi heimon kotiluolaa ja riistanpyytäjiä näiden ollessa saalistamassa.
♦Pentue-emo (Kit-mother): Heimossa käytetty nimitys kuningattarista.
♦Tietäjä (Healer): Tietäjä on heimon johtaja, mutta myös parantaja, eli hän parantaa ja lukee ennustuksia Ikuisen metsästyksen heimolta heimon johtamisen lisäksi. Tietäjä saa uudeksi nimekseen Terävistä Kivistä Näkijä.
♦Päivytsoturi (Daylight-warrior): Nykyisessä Taivasklaanissa käytetty nimitys kotikisusotureista, jotka viettävät päivät klaanissa ja yöt kaksijalkojensa kanssa.

Mitasto:
♦Ketunmitta (Fox-length): n. 80 cm.
♦Hiirenmitta (Mouse-length): n. 5-7,5 cm.
♦Hännänmitta (Tail-length): n. 30 cm.
♦Jäniksenloikka (Rabbit hop): n. 45 cm.
♦Pennunaskel (Kitstep): n. 1,25-2,5 cm.
♦Askeleenmitta (Pawstep): n. 15 cm.
♦Puunmitta (Tree-length): n. 15 m.

Vuodenajat:
♦Lehtisade (Leaf-fall): Syksy.
♦Lehtikato (Leaf-bare): Talvi.
♦Hiirenkorvan aika (New-leaf): Kevät.
♦Viherlehti (Greenleaf): Kesä.


Sanonnat:
♦Anteeksi ei täytä vatsaa (Sorry catches no prey/ fills no bellies): Kissa voi olla pahoillaan, mutta menneisyyttä ei voi muuttaa. Suomeksi "menneisyyttä ei voi muuttaa, mutta tulevaisuuteen voi vaikuttaa."
♦En välitä viiksen vertaa: Ei välitä lainkaan. Suomeksi "en välitää tippaakaan!"
♦Raidallinen kissa ei voi muuttaa raitojaan (Tabbies don't change their stripes): Kissa ei voi muuttaa luontoaan. Suomeksi "ei tiikeri raidoistaan pääse."
♦Sinulla on mehiläisiä päässäsi!: Sanotaan, jos jonkun teko tai ajatus on järjetön.
♦Soturi, joka juoksee riistan edelle, saa vähemmän saalista: Kiirehtimällä ja asioiden edelle "juoksemisella" ei ole niin hyvä lopputulos kuin kärsivällisyydellä. Suomeksi "hiljaa hyvää tulee."
♦Säikytät riistan täältä Nelipuulle/ Korkokiville!: Kun kissa pitää kovaa ääntä. (Käytetään yleensä metsästyspartiossa).
♦Taistella/ metsästää kuin kotikisu (Fight/ hunt like a kittypet): Taistella/ metsästää huonosti/heikosti. Voidaan myös huutaa yleisesti pilkatessa.
♦Teen sinusta variksenruokaa!: Hyökkäys uhkaus. Suomeksi "teen sinusta hakkelusta!"
♦Tähtiklaani valaiskoon polkunne (May StarClan light your path): Ystävällinen onnentoivotus.
♦Sammakonläjä (Frog dung): Jokiklaanissa yleisesti käytetty haukkumanimi.

Särjenmielinen: Petturimainen, julma, pelkurimainen, kylmäsydäminen. Käytetään Jokiklaanissa.
Ketunmielinen (Fox-hearted): Petturimainen, julma, pelkurimainen, kylmäsydäminen. Käytetään eniten Myrskyklaanissa.
♦Ketunläjä (Fox dung): Kissojen käyttämä haukkumanimi.
♦Hiirenaivo (Mousebrain): Tyhmä, ajattelematon.
♦Kerran kotikisu, aina kotikisu (Once a kittypet, always a kittypet): Käytetään kun pilkataan jotakuka kotikisujuurista.
♦Karvapallo (Furball): Yleensä ystävällisempi tai kiusoitteleva haukkumanimi.
♦Käärmeenkielinen (Snake-tongue): Petturimaisesti tai kylmäsydämisesti puhuva.
♦Yhtä hyödyllinen kuin kuollut kettu (As much use as a dead fox): Käytetään puhuttaessa jonkin tai jonkun hyödyttömyydestä.
♦Kautta Tähtiklaanin! (Great StarClan!): Huudahdus, jota käytetään yleensä äärittömässä hämmästyksessä tai vihassa. Voidaan käyttää myös jos joku on tehnyt jotain typerää. Suomeksi "herranjumala!"
♦Ja siilit lentävät (When hedgehogs will fly): Sanonta, jolla osoitetaan epäuskoa jotakin asiaa kohtaan. Suomeksi "kun lehmät lentävät!"
♦Mitä Tähtiklaanin nimeen? (What in StarClan's name?): Sanonta, jota käytetään, kun jokin on esimerkiksi jäänyt kiinni pahanteosta. Suomeksi "mitä ihmettä."
♦Näyttää siltä kuin (kissa)lle olisi kasvanut kaninkorvat!: Sanotaan, jos joku kissa katsoo toista kissaa näyttäen yllättyneeltä tai hämmentyneeltä.
♦Vain Tähtiklaani tietää (Only StarClan knows): Käytetään esimerkiksi vastatessa mahdottomaan kysymykseen.